Umat muslim harus paham beberapa golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah. Ketika bulan suci Ramadhan tidak hanya melaksanakan puasa saja yang wajib dilakukan. Menunaikan zakat fitrah juga sama wajibnya dikerjakan pada bulan Ramadhan.

Zakat fitrah ini harus dibayarkan oleh seorang yang muzaki atau orang yang memenuhi syarat membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini sifatnya wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim. Namun ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan baginya membayar zakat fitrah.

Orang yang membayar zakat haruslah memenuhi syarat dalam golongan orang yang wajib menunaikan zakat fitrah. Berikut ini syarat utamanya orang yang wajib menunaikan zakat fitrah.

Golongan Orang Yang Wajib Membayar Zakat Fitrah

Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Selama mereka memenuhi syarat dalam wajib zakat fitrah, maka diwajibkan bagi mereka menunaikannya. Berdosa untuknya jika lalai tidak menunaikan zakat fitrah.

Untuk anak-anak dapat diwakilkan oleh orangtua dalam melaksanakan pembayarannya. Berikut ini syarat yang membuat orang wajib menunaikan zakat.

1. Beragama Islam

golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah

Apabila anda adalah orang Islam maka wajib baginya untuk melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ini hanya dilaksanakan oleh orang Islam. Selain agam Islam maka tidak ada kewajibannya membayar zakat fitrah.

Jadi untuk anak kecil, orang dewasa, tua atau muda. Selagi mereka adalah orang Islam maka wajib menunaikan zakat fitrah. Akan menjadi dosa besar jika mereka tidak melaksanakannya.

2. Memiliki Kelebihan Harta Untuk Dirinya Dan Orang Yang Ditanggungnya

Apabila anda mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhan sehari-hari, maka menjadi golongan yang wajib bayar zakat fitrah. Selagi dirinya dan orang yang ditanggungnya mempunyai kelebihan harta maka wajib menunaikan zakat fitrah.

Apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dirinya tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuknya menunaikan zakat. Berikan kecupan terlebih dahulu untuk diri sendiri.

3. Bayar Sesuai Waktunya

golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah

Waktu untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadhan. Dapat juga dengan menemui dua waktu diantara bulan Ramadhan dan Syawal meski hanya sesaat saja.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan dari awal Ramadhan hingga berakhirnya bulan Ramadhan. Apabila melewatkan waktu tersebut, maka tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah.

Golongan Yang Tidak Wajib Bayar Zakat Fitrah

Ada beberapa kriteria golongan yang tidak wajib melaksanakan zakat fitrah. Siapa saja golongan tersebut? Simak secara langsung ulasan lengkapnya.

1. Orang Yang Meninggal Sebelum Matahari Terbenar Di Akhir Ramadhan

Apabila ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenar di akhir bulan Ramadhan, maka wajib baginya menunaikan zakat. Meski orang tersebut sedang sekarat, wajib untuknya melaksanakan zakat fitrah.

Pembayarannya dapat diwakilkan oleh orang. Membayar zakat fitrah memiliki ketentuan dan syarat wajibnya. Salah satunya adalah waktu membayarnya.

2. Anak Yang Lahir Setelah Matahari Terbenam Di Akhir Ramadhan

golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah

Apabila anak bayi yang baru lahir pada waktu matahari belum terbenam, maka wajib baginya membayar zakat. Namun, jika anak bayi baru lahir selepas matahari terbenam di akhir Ramadhan, maka tidak wajib untuknya menunaikan zakat fitrah.

Tetapi jika orangtua telah terlanjur membayarkan zakat kepada bayi yang belum lahir. Hal tersebut tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Melainkan dihitung sebagai sedekah.

3. Orang Yang Baru Memeluk Agama Islam

Apabila orang yang mualaf dan baru memeluk Islam sebelum terbenamnya matahari, maka wajib untuknya menunaikan zakat. Tetapi jika dirinya memeluk agama Islam setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadhan, maka tidak diwajibkan untuknya menunaikan zakat fitrah.

Membayar zakat fitrah memiliki waktunya tersendiri. Untuk itu penting jika ingin membayar zakat fitrah sesuai dengan waktunya.

4. Istri Yang Baru Saja Dinikahi

golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah

Apabila seorang suami baru saja memperistri seorang wanita selepas matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan. Suami tersebut tidak wajib menanggung dan membayarkan Zakat fitrah untuknya.

Akan tetapi jika istri tersebut di peristri sebelum terbenamnya waktu Matahari di akhir bulan Ramadhan. Suami tersebut wajiblah menanggung zakat fitrah milik si istri.

Itulah tadi beberapa golongan yang tidak wajib bayar zakat fitrah dan golongan yang wajib zakat fitrah. Sebagai umat Islam yang taat, penting untuk membayarkan zakat fitrah tepat pada waktunya.