Ada beberapa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap umat muslim di seluruh dunia pasti ingin berlomba mendapatkan kebaikan utama di bulan Ramadhan. Salah satu keutamaan tersebut adalah mendapat berkah dan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar.

Malam seribu bulan atau Lailatul Qadar ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam QS. Al-Qadr ayat 1-3 yang artinya.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada Lailatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul qadar itu? Lailatul qadar itu lebih baik daripada seribu bulan.”

Kemudian, apa saja ciri orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut? Berikut ini tujuh ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut para ulama.

Ciri-Ciri Orang Yang Mendapatkan Malam Lailatul Qadar

Sebagaimana dirangkum dari banyak kisah. Malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan ini tidak hanya mendapati ciri seperti melihat langsung. Akan tetapi melalui perasaan juga.

Seperti apa cirinya orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut? Berikut ini ulasan lengkapnya untuk anda.

1. Melihat Malam Terang-Benderang

Orang yang meraih malam Lailatul Qadar akan melihat suasana malam sangat terang-benderang. Walaupun biasanya suasana cenderung gelap terutama ketika malam hari.

Cahaya yang memancar ini dapat menjadi pertanda bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam dimana cahaya keberkahan Allah sangat penuh. Hingga menerangi jalan hidup mereka yang beruntung. Beruntunglah kalian jika menemukan ciri tersebut.

2. Melihat Benda Bersujud

ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar

Selanjutnya ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang melihat benda bersujud. Seluruh benda dan makhluk yang ada di muka bumi ini akan bersujud kepada Allah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan.

Hal ini juga menjadi pengakuan atas kebesaran Allah. Pengamatan ini menjadi pengalaman spiritual yang sangat luar biasa dan sangat menggugah hati.

3. Dapat Merasakan Kehadiran Malaikat

Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, akan merasakan kehadiran malaikat. Mereka juga akan mendengar salam serta tutur katanya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dapat merasakan hal tersebut sungguh beruntung.

Hadirnya malaikat ini juga dapat menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang sangat diberkahi. Diberkahi oleh para malaikat sebagai pelayan Allah. Pengalaman tersebut merupakan keistimewaan spiritual yang sangat luar biasa.

4. Memimpikan Cahaya

ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar

Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang memimpikan sebuah cahaya. Salah satu yang dapat menjadi pertanda adalah di dalam mimpi cahaya yang bersinar berada di sekelilingnya.

Ini dapat menjadi pertanda kalau Allah telah memberikannya pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Datangnya mimpi tersebut semoga dapat menjadi pengingat serta penguat iman kita untuk terus bersujud kepada Allah SWT.

5. Selalu Ingin Memperbaiki Diri

Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang memiliki tekad kuat. Mereka yang selalu berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah SWT. Mereka yang selalu taat beribadah kepada Allah.

Tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tetapi juga melaksanakan ibadah sunnah. Selalu melaksanakan amalan-amalan pilihan lainnya dan tetap istiqamah. Mereka terus berusaha dan senantiasa bersemangat meningkatkan ibadah mereka lebih lanjut.

6. Tidak Sombong Dan Selalu Rendah Hati

Ciri selanjutnya adalah ia yang menjadi orang rendah hati serta tidak sombong. Mereka rendah hati dan tidak sombong kepada siapa saja, baik atasannya maupun bawahannya.

Orang yang telah meraih malam Lailatul Qadar adalah mereka yang dapat merasakan akhlak yang semakin meningkat. Budi pekerti yang menjadi baik, rendah hati, sabar dan memiliki sifat menghargai serta menghormati tanpa pandang bulu.

7. Mentadaburi Al-Quran

ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar

Mereka yang berkeinginan mentadaburi Al-Quran adalah mereka yang mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Mereka yang selalu berusaha untuk memahami dan meluangkan waktu pada Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan khusyuk dan memahami makna dalam setiap ayat yang terkandung di dalamnya.

Selalu berusaha menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam tindakan yang nyata. Mentadaburi Al-Quran juga mempelajari tafsir Al-Quran melalui ulama-ulama terdahulu. Melakukan pendalaman tentang akidah serta akhlak Islam yang terkandung dalam Al-Quran.

Itulah tadi beberapa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak semua ciri dalam bentuk fisik atau yang dapat terlihat secara nyata. Namun kebanyakan dalam bentuk perasaan.