Bagaimana adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam yang seharusnya? Sekarang ini ada banyak wanita yang lebih mementingkan fashion dibandingkan adab berpakaian yang sesuai dengan agama Islam.

Padahal Islam telah mengatur cara berpakaian wanita muslimah yang seharusnya. Namun, masih banyak wanita yang belum menjalankan hal tersebut. hakikatnya sebuah pakaian dapat menjaga harkat dan martabat dari seorang perempuan.

Sewajarnya seorang itu memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Pakaian yang sopan, santun dan menutup auratnya. Hal itu dapat menjadi sebuah cerminan terhadap wanita muslim yang sebenarnya.

Meski sebenarnya Islam tidak menetapkan bentuk pakaian, warna pakaian yang wajib wanita muslim kenakan. Namun islam menetapkan bahwa pakaian tersebut mestilah bersih, menutup aurat, sesuai dengan akhlak seorang wanita yang muslimah.

Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariah Islam

Dalam Islam ada garis panduan tersendiri untuk masalah pakaian tersebut. Meski tidak disebutkan secara gamblang, namun ada panduan yang jelas mengenai pakaian ini. Islam mengatur pakaian untuk laki-laki dan perempuan.

Lantas bagaimana ada berpakaian untuk wanita muslimah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam? Berikut ini langsung saja simak selengkapnya.

1. Menutup Seluruh Tubuh Kecuali Muka Dan Telapak Tangan

adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam

Sebaiknya seorang wanita hendaknya menutup seluruh auratnya, kecuali dia menutup wajah dan telapak tangannya. Sebab wajah serta telapak tangan bukanlah aurat untuk seorang perempuan. Hendaknya dia menutupi auratnya dengan baik.

Namun, sekarang ini masih banyak wanita muslimah yang tidak menutup auratnya dengan baik. Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Memilih Pakaian Berbahan Tebal Dan Tidak Transparan

Wanita hendaknya memilih pakaian yang tidak tipis dan transparan. Sehingga tidak dapat memperlihatkan warna kulitnya kepada khalayak umum. Namun, masih banyak wanita yang menggunakan pakaian berbahan tembus pandang, dengan dalil fashion.

Buruknya mereka mengenakan pakaian tembus pandang untuk wanita muslimah. Hendaknya hal tersebut tidak terjadi kembali. Karena itu dapat memperburuk citra dari seorang perempuan yang baik.

3. Pilih Pakaian Yang Longgar

adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam

Adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam adalah tidak menggunakan pakaian yang longgar. Pakaian yang ketak dan memperlihatkan lekuk tubuh adalah pakaian yang sangat tidak baik untuk wanita muslimah.

Sebaiknya wanita muslimah tidak menggunakan pakaian yang ketat, dengan mempertontonkan lekuk tubuhnya ke khalayak umum. Sehingga dirinya tidak menjadi gunjingan atau bahan pembicaraan pria karena mengundang syahwat.

4. Tidak Menyerupai Laki-Laki

Wanita yang muslimah haruslah berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Tidaklah dia menyerupai pakaian laki-laki begitupun sebaliknya. Sebab Allah SWT membenci dan melaknat wanita atau pria yang berpakaian tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

Terutama bagi seorang wanita yang ingin bergaya atau berpakaian seperti laki-laki. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat hukum Islam yang sesungguhnya.

5. Tidak Terlalu Mencolok

adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam

Gunakan pakaian yang tidak mencolok. Hal ini supaya perhiasan orang tidak menuju kepada diri seorang muslimah tersebut. Tidaklah dia menggunakan pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemahsyuran di tengah-tengah masyarakat.

Pakaian dengan corak atau aksen yang terlalu mencolok dan berlebih sebaiknya dihindari. Untuk tidak mempertontonkan sebuah hal yang tidak dianggp baik oleh agama.

6. Tidak Diberi Hiasan Berlebihan

adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam

Tidak pula bergaya dengan memamerkan pakaian yang diberi hiasan secara berlebihan. Seperti pakaian berwarna warni secara berlebihan. Manampakkan perhiasan yang berlebihan dan sangat mencolok sekali.

Tidak juga seorang wanita menggunakan wewangian yang mencolok baginya. Hal tersebut dapat menimbulkan syahwat terhadap laki-laki. Sehingga wanita hendaklah menjaga diri serta kehormatannya menjadi lebih baik dengan pakaian yang muslimah.

Itulah tadi beberapa adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariah Islam. Hendaklah wanita muslimah selalu menjaga dirinya dengan pakaian yang baik dan sopan. Hal ini juga untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita.